Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

8 nam chế biến thực phẩm
VJC
Thực tập sinh

Công ty

LETCO

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Hyogo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
test

Thời gian đóng đơn: 31-10-2023

Xem chi tiết

2 nam chế biến thực phẩm
VJC
Thực tập sinh

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thịt bò và thịt lợn
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Chế biến thịt bò và thịt lợn

Thời gian đóng đơn: 31-10-2023

Xem chi tiết