Thay đổi điều kiện tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Đơn hàng tuyển dụng

1 nữ gia công kim loại
VJC
Thực tập sinh

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Gia công kim loại

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

3 nữ sơn kim loại
VJC
Thực tập sinh

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Sơn
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Sơn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

2 nam lái máy xây dựng
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

3 nam Hàn, kiểm tra, phân loại sản phẩm
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra sản phẩm
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

1 nam CÓP PHA
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp cốt pha panen
Địa điểm Wakayama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Lắp cốt pha panen

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

1 nam chăm sóc công viên
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Nông nghiệp trồng trọt

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

3 nam lái máy làm đường
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

2 nam vận hành máy công trình
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Akita
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

8 nữ MAY ĐỆM GHẾ
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 24.000.000 - 26.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dệt may
Địa điểm Hiroshima
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết

10 nữ đóng gói công nghiệp
Thực tập sinh

Công ty

HANOILINK

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Ibaraki
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đóng gói công nghiệp

Thời gian đóng đơn: 31-12-2023

Xem chi tiết