Đặc điểm đơn hàng

27 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thưởng"

Đặc điểm đơn hàng

NEW Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

NEW Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 nam Đóng thùng carton
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng và dịch vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhà hàng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhà hàng, ăn uống
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng – Quản lý công trình
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

IT Comtor
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU BIẾT TIẾNG NHẬT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhập liệu
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết