Đặc điểm đơn hàng

8 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Tăng ca nhiều"

Đặc điểm đơn hàng

2 Nam Chế tạo tấm kim loại tại nhà máy, gia công tấm kim loại cho máy móc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Những ngành nghề khác
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

2 Nữ Phân loại đóng gói các loại hàng về thực phẩm, đồ hộp,…
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề đóng hộp thực phẩm
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

1 Nam Gia công kim loại bằng máy móc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

2 Nam Nữ Kiểm tra máy móc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra máy móc
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

5 Nữ Vệ sinh tòa nhà
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

3 Nam Chống thấm
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chống thấm nước
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

3 Nam Tiện kỹ thuật số
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết

3 Nam Nữ lắp ráp, gia cố, chỉnh li, vận chuyển thanh kim loại, cốt thép
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và các máy điện
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 20-12-2022

Xem chi tiết