Đặc điểm đơn hàng

44 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Tăng ca nhiều"

Đặc điểm đơn hàng

NEW 10 Nam Lái xe – Đức
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 Nữ TTS Nông nghiệp
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 Nam TTS Mộc cốp pha
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 Nam TTS Buộc thép
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 nam TTS xây dựng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 nam Đóng thùng carton
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 Nữ TTS In Ấn
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề In
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển 6 Nữ TTS Kiểm Tra Linh Kiện
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra sản phẩm
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 nam XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 nữ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ GIA NHIỆT
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết