Đặc điểm đơn hàng

13 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thưởng"

Đặc điểm đơn hàng

Tuyển nhân viên nhà hàng và dịch vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Nhà hàng
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Nhà hàng, ăn uống
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng – Quản lý công trình
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

IT Comtor
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU BIẾT TIẾNG NHẬT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Nhập liệu
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Phiên dịch tiếng Việt, hướng dẫn công việc sản xuất ( bằng tiếng Việt)
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Thiết kế khuôn/kỹ sư đúc nhựa
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Phiên dịch sản phẩm tiếng Indonesia
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết