Đặc điểm đơn hàng

19 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Thưởng"

Đặc điểm đơn hàng

Long An – Kỹ sư IT
Kỹ sư

Công ty

VIETNAM CAMCOM

Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Kỹ sư

4 Nữ TTS Kiểm tra máy
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương
Ngành nghề Kiểm tra máy móc
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

3 Nam 7 Nữ TTS Điều dưỡng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương
Ngành nghề Hộ lý
Địa điểm Gunma
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng