Đặc điểm đơn hàng

16 đơn hàng có đặc điểm
công việc "tăng lương hàng năm"

Đặc điểm đơn hàng

1 Nam – 2 Nữ TTS Đóng gói, phun sơn
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

2 Nhân viên phát triển sản phẩm
Kỹ sư

Công ty

VIETNAM CAMCOM

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Kỹ sư phát triển phần mềm
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Bảo trì và phát triển hệ thống
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Quản lý xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Bảo dưỡng xe
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Bảo trì máy in
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư