Đặc điểm đơn hàng

14 đơn hàng có đặc điểm
công việc "tăng lương hàng năm"

Đặc điểm đơn hàng

NEW Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

NEW Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư phát triển phần mềm
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Bảo trì và phát triển hệ thống
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Quản lý xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Bảo dưỡng xe
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Bảo trì máy in
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 KỸ SƯ THIẾT KẾ CƠ KHÍ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết