Đặc điểm đơn hàng

6 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ"

Đặc điểm đơn hàng

NEW kỹ sư IT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kĩ sư Quản lý thi công
Kỹ sư

Công ty
Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

1 Nam Đóng gói công việc
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

DENSHA

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng
Đóng gói công nghiệp

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam chế tạo máy móc
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

DENSHA

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng
Cơ khí

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam mộc
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

DENSHA

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng
Mộc xây dựng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển 12 nữ linh kiện ô tô
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

DENSHA

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng
Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết