Đặc điểm đơn hàng

4 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ"

Đặc điểm đơn hàng

1 Nam Đóng gói công việc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Đóng gói công nghiệp

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 3 nam chế tạo máy móc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Cơ khí

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 4 nam mộc
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Mộc xây dựng

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết

Tuyển 12 nữ linh kiện ô tô
Thực tập sinh

Công ty

DENSHA

Mức lương 20.000.000 - 22.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Địa điểm Osaka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh
Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử

Thời gian đóng đơn: 14-12-2022

Xem chi tiết