Đặc điểm đơn hàng

13 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ"

Đặc điểm đơn hàng

4 Nữ TTS Kiểm tra máy
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra máy móc
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

5 Nam Kĩ sư sản xuất linh kiện ô tô
Kỹ sư

Công ty

VIETNAM CAMCOM

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Web
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Phiên dịch tiếng Việt, hướng dẫn công việc sản xuất ( bằng tiếng Việt)
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Phiên dịch sản phẩm tiếng Indonesia
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

kỹ sư IT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kĩ sư Quản lý thi công
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

1 Nam Đóng gói công việc
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

DENSHA

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết