Thực tập sinh kỹ năng・Kỹ năng đặc định Sách ảnh giải thích ngành nghề

Công việc đó là công việc như thế nào? Tôi có thể thử thách bản thân mình được không?
Giải thích kỹ điều “tôi muốn biết” về công việc đó!
Hiểu rõ được nội dung công việc mà mình quan tâm!
Chúng ta hãy tìm công việc phù hợp với mình nào!

Ngành nghề ưa chuộng

  • Chế biến thực phẩm

    Nội dung công việc của nhà máy chế biến thực phẩm là đa phần nhằm mục đích làm …
  • Lắp ráp điện tử

    Công việc lắp ráp các linh kiện điện và điện tử
  • Cơ khí

    Công việc gia công kim loại sử dụng máy gia công để làm

Danh sách nghành nghề

Chế biến thực phẩm

Cơ khí

Lắp ráp điện tử