Đặc điểm đơn hàng

11 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Có ký túc xá – Nhà ở của công ty"

Đặc điểm đơn hàng

2 Nữ TTS Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

10 Nam lắp ráp thiết bị điện tử
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Lắp ráp thiết bị và máy móc điện tử
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển 6 Nữ TTS Kiểm Tra Linh Kiện
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra sản phẩm
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Thiết kế khuôn/kỹ sư đúc nhựa
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Bảo trì máy in
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Điện - điện tử
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kĩ sư Quản lý thi công
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Bảo trì máy in
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư phát triển thiết kế
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Thiết kế
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết