Đặc điểm đơn hàng

14 đơn hàng có đặc điểm
công việc "tăng lương hàng năm"

Đặc điểm đơn hàng

4 Nữ TTS Kiểm tra máy
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra máy móc
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

3 Nam 7 Nữ TTS Điều dưỡng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Hộ lý
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng và dịch vụ
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhà hàng
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhà hàng, ăn uống
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng – Quản lý công trình
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

IT Comtor
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU BIẾT TIẾNG NHẬT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhập liệu
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

Phiên dịch tiếng Việt, hướng dẫn công việc sản xuất ( bằng tiếng Việt)
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết