6 NAM GIA CÔNG TINH

TTS-6318

Thực tập sinh kỹ năng

Công việc này đã hết hạn

 • Ngành nghề: Gia công tinh
 • Địa điểm: Kyoto
 • Mức lương: 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
 • Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kỹ năng

 • Công ty phái cử
 • Jvnet

jvnet.vn

 • Địa chỉ:
 • Hà Nội
Nội dung công việc
Sản xuất khuôn của máy điều chỉnh nhiệt độ.
Yêu cầu ứng tuyển
Tư cách lưu trú
Thực tập sinh kỹ năng
Địa điểm
Kyoto
Ngành nghề
Gia công tinh
Thời gian
3 năm
Tuổi
18-32 Tuổi
Giới tính
Nam
Mức lương
Phúc lợi, bảo hiểm
Lương cơ bản (chưa có tăng ca)

28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng

Bảo hiểm
Theo pháp luật Nhật
Thời gian làm việc
Theo lịch công ty
Ngày nghỉ trong năm
Theo lịch công ty
Ngoài ra
Lịch trình tham gia
Xuất cảnh dự kiến
Tháng 2/2024
Số người ứng tuyển
6
Hình thức phỏng vấn
Trực tiếp

Công việc này đã hết hạn

 • Công ty phái cử
 • Jvnet

jvnet.vn

 • Địa chỉ:
 • Hà Nội

Phương pháp ứng tuyển

Công việc này đã hết hạn