3 nam TTS xây dựng

TTS-7605

Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024Chia sẻ

  • Ngành nghề: Mộc xây dựng
  • Địa điểm: Saitama
  • Mức lương: 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
  • Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kỹ năng

http://abcjapan.com.vn

  • Địa chỉ:
  • Hà Nội

Thông tin đơn hàng

Nội dung công việc
Mộc cốp pha
Yêu cầu ứng tuyển
Tư cách lưu trú
Thực tập sinh kỹ năng
Địa điểm
Saitama
Ngành nghề
Mộc xây dựng
Tuổi
20~34 Tuổi
Giới tính
Nam
Trình độ
Tốt nghiệp THPT
Yêu cầu khác
Sức khỏe tốt
Mức lương
Phúc lợi, bảo hiểm
Lương cơ bản (chưa có tăng ca)

Bảo hiểm
Chế độ bảo hiểm đầy đủ thep quy định của pháp luật
Thời gian làm việc
Theo lịch công ty
Ngày nghỉ trong năm
Theo lịch công ty
Ngoài ra
Nhận xăm kín
Có tăng ca nhiều
Lịch trình tham gia
Số người ứng tuyển
7
Hình thức phỏng vấn

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024Chia sẻ

Phương pháp ứng tuyển

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024Chia sẻ