Đặc điểm đơn hàng

2 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Phụ nữ đóng vai trò tích cực"

Đặc điểm đơn hàng

3 Nữ TTS Nông nghiệp
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nông nghiệp trồng trọt
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU BIẾT TIẾNG NHẬT
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nhập liệu
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết