Đặc điểm đơn hàng

3 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm"

Đặc điểm đơn hàng

20 nữ đóng gói snack chế biến thực phẩm (Đơn hàng 1 năm)
Thực tập sinh

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 30-11-2023

Xem chi tiết

8 nam chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

LETCO

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 30-11-2023

Xem chi tiết

2 nam chế biến thực phẩm
Thực tập sinh

Công ty

AN DUONG GROUP

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thịt bò và thịt lợn
Địa điểm Niigata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh

Thời gian đóng đơn: 30-11-2023

Xem chi tiết