Đặc điểm đơn hàng

16 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Hoan nghênh những người chưa có kinh nghiệm"

Đặc điểm đơn hàng

3 nam Đóng thùng carton
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

Tuyển 6 Nữ TTS Kiểm Tra Linh Kiện
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra sản phẩm
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

2 nam XÂY DỰNG TỔNG HỢP
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Dựng giàn giáo
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

2 nữ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ GIA NHIỆT
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Nghề chế biến thực phẩm thủy sản gia nhiệt
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

2 NAM VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG.
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Vận hành máy xây dựng
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

1 nam thi công thép tiến cử
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

1 nam MỘC CỐT PHA – ĐÓNG CỐT PHA
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Mộc xây dựng
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

Bảo trì và phát triển hệ thống
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

Quản lý xây dựng
Kỹ sư

Công ty
Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

6 nam vận hành máy cnc
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí
Địa điểm Shizuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết