Đặc điểm đơn hàng

1 đơn hàng có đặc điểm
công việc "Có nghỉ phép dài"

Đặc điểm đơn hàng

Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Web
Kỹ sư

Công ty
Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết