Kết nối với chuyên viên

Khi bạn muốn trao đổi về thời gian phái cử phù hợp với điều kiện của mình vui lòng liên hệ với chúng tôi theo form hướng dẫn bên dưới. Những nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp các thắc mắc cho bạn.
Nếu bạn muốn tìm hiểu về thông tin của công ty XKLĐ mà bạn quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo biểu mẫu dưới đây. Các chuyên viên sẽ liên hệ lại với bạn.  【Về sử dụng thông tin cá nhân】

  • Mục đích sử dụng thông tin cá nhân
   Thông tin cá nhân được cung cấp sẽ được sử dụng cho các mục đích dưới đây.
   Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ và giải đáp thắc mắc
   Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân để liên lạc với ứng viên.
  • Về sự tự nguyện.
   Việc cung cấp thông tin cá nhân là tự nguyện , nhưng xin lưu ý rằng nếu bạn không cung cấp thông tin cá nhân thì mục 2 ở trên không được thực hiện.
  • Về Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
   Thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba trừ khi một trong những điều sau đây được áp dụng.
   Nếu đã có được sự đồng ý trước của bạn.
   Khi pháp luật yêu cầu
   Khi cơ quan chính phủ yêu cầu công khai hợp pháp.
  • Về ủy thác thông tin cá nhân
   Thông tin cá nhân bạn cung cấp có thể được ủy thác cho một cơquan nghiệp vụ trong phạm vi mục đích sử dụng nêu trên. Đối với các công ty được ủy thác , chúng tôi chọn các công ty đáp ứng mức độ bảo vệ thông tin cá nhân do công ty thiết lập và thông tin chỉ được cung cấp sau khi hợp đồng được kí kết.
  • Thắc mắc về thông tin cá nhân
   Nếu bạn muốn tiết lộ thông tin cá nhân của mình, sửa hoặc xóa nội dung, ngừng sử dụng nó, xóa nó hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ ba, vui lòng liên hệ sau đây.
   Trong trường hợp muốn ngừng cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba hoặc muốn chỉnh sủa, xóa nội dung công khai xin liên hệ đến địa chỉ dưới đây.
   VIỆT NAM CAMCOM CO., LTD
   Văn phòng bảo hộ thông tin cá nhân.
   Tel:024-7109-4510(Giờ hành chính: 9:00~18:00)