Hình xăm có tham gia được không?

Hình xăm kín có thể tham gia đơn hàng. Vị trí hình xăm sẽ quyết định bạn đủ điều kiện tham gia đơn hàng.