Có 5 đơn hàng tuyển thực tập sinh mới

TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC KHUÔN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-hang-duc-khuon/
TUYỂN 1 NAM ĐƠN HÀN BÁN TỰ ĐỘNG
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-1-nam-don-han-ban-tu-dong/
TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG LÀM NỘI THẤT
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-hang-lam-noi-that/
TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG ĐỒ GỖ NỘI THẤT
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-3-nam-don-hang-do-go-noi-that/
TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG SƠN
https://mintoku.vn/vieclam/tuyen-2-nam-don-hang-son/