Có 5 đơn hàng tuyển dụng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 60 NỮ ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-60-nu-don-hang-lap-rap-linh-kien-dien-tu-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 20 NỮ ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TÒA NHÀ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-20-nu-don-hang-don-dep-ve-sinh-toa-nha/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 18 NỮ ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-18-nu-don-hang-dong-goi-thuc-pham-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PHỤ TÙNG Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nam-don-hang-san-xuat-phu-tung-o-to/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG SÀN NHỰA
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-gia-cong-san-nhua/