Có 10 đơn hàng tuyển dụng thực tâp sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nam-don-hang-che-bien-do-an-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 12 NAM ĐƠN HÀNG ĐIỀU KHIỂN MÁY TIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-12-nam-don-hang-dieu-khien-may-tien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG ĐÚC CHẤT DẺO CÓ CỐT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-duc-chat-deo-co-cot/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 9 NAM ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-9-nam-don-hang-ma-dien/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TINH NỘI THẤT
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-gia-cong-tinh-noi-that/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG LẮP THANH GIA CỐ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-lap-thanh-gia-co/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN CÁN MẶT BẰNG (VẬN HÀNH THIẾT BỊ HỖ TRỢ XÂY DỰNG)
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-can-mat-bang-van-hanh-thiet-bi-ho-tro-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 9 NAM ĐƠN HÀNG ỦI, SAN LẤP MẶT BẰNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-9-nam-don-hang-ui-san-lap-mat-bang/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG LẮP THANH GIA CỐ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-lap-thanh-gia-co-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NỮ ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN NHỰA Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nu-don-hang-san-xuat-linh-kien-nhua-o-to-2/