Có 10 đơn hàng thực tập sinh mới

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1 NAM ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-1-nam-don-hang-moc-xay-dung/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-che-bien-thuy-san/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 6 NAM ĐƠN HÀNG MAY ĐỆM GHẾ XE Ô TÔ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-6-nam-don-hang-may-dem-ghe-xe-o-to/

Thông báo tuyển dụng đơn hàng In túi giấy, in hộp giấy
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-don-hang-in-tui-giay-in-hop-giay/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2 NỮ 2 NAM ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-2-nu-2-nam-don-hang-che-bien-thuc-pham/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 25 NỮ ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-25-nu-don-hang-linh-kien-dien-tu/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 10 NỮ ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-10-nu-don-hang-che-bien-thuc-pham-2/

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 3 NAM ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-co-khi-han/

Thông báo tuyển dụng 3 nữ đơn hàng nhựa
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nu-don-hang-nhua/

Thông báo tuyển dụng 3 nam đơn hàng lái máy công trình
https://mintoku.vn/vieclam/thong-bao-tuyen-dung-3-nam-don-hang-lai-may-cong-trinh/