Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Mức lương: /

Tư cách lưu trú: Thực tập sinh kỹ năng

19 Hiển thị kết quả từ 1〜10

2 Nam TTS Xây dựng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Ishikawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-06-2024

Xem chi tiết

2 Nam 2 Nữ TTS Đúc nhựa
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc đồ nhựa
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-06-2024

Xem chi tiết

3 Nam TTS Đóng gói công nghiệp
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đóng gói công nghiệp
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

4 Nữ TTS Kiểm tra máy
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Kiểm tra máy móc
Địa điểm Tochigi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

6 Nam TSS Đúc nhựa
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HOANG LONGCMS

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Đúc đồ nhựa
Địa điểm Chiba
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 25-05-2024

Xem chi tiết

20 Nữ TTS Chế biến rau củ
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HTH Co.LTD

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Fukuoka
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

20 Nữ TTS Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Aomori
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 08-06-2024

Xem chi tiết

2 Nữ TTS Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VIETNGOC TSC., JSC

Mức lương 34.000.000 - 36.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Địa điểm Ehime
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết

10 Nam Lái xe – Đức
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 70.000.000 - 80.000.000 VND/tháng
Ngành nghề
Địa điểm Nordrheln - Westfalen
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

3 Nam TTS Gia công cơ khí
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

KJVC

Mức lương 28.000.000 - 30.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Cơ khí và kim loại
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết