Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Mức lương: /

Tư cách lưu trú: Kỹ sư

26 Hiển thị kết quả từ 1〜10

Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty

NE SEAL CORP.

Mức lương
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Nhân viên kế toán – Tổng vụ
Kỹ sư

Công ty

NE SEAL CORP.

Mức lương
Ngành nghề Kỹ sư
Địa điểm Okayama
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển Kỹ Sư Lập Trình Web
Kỹ sư

Công ty

Công ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM

Mức lương Trên 1.200 Yên/giờ
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Tokyo
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng và dịch vụ
Kỹ sư

Công ty

MEIDI-YA

Mức lương
Ngành nghề Nhà hàng
Địa điểm Tokyo, Kanagawa
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển nhân viên nhà hàng
Kỹ sư

Công ty

HAMAYUU CO.,LTD.

Mức lương Trên 200.000 Yên/tháng
Ngành nghề Nhà hàng, ăn uống
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng – Quản lý công trình
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

IT Comtor
Kỹ sư

Công ty

Công ty TNHH VIỆT NAM CAMCOM

Mức lương
Ngành nghề Công nghệ thông tin
Địa điểm Hà Nội - Việt Nam
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

nhân viên biên phiên dịch tiếng nhật
Kỹ sư

Công ty

Kodera Gakuen

Mức lương
Ngành nghề Phiên dịch
Địa điểm Ibaraki, Chiba
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết