Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Chế biến đồ ăn sẵn

Mức lương: /

1 Hiển thị kết quả từ 1〜1

3 nam CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 26.000.000 - 28.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Chế biến đồ ăn sẵn
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng
Chế biến đồ ăn sẵn

Thời gian đóng đơn: 29-02-2024

Xem chi tiết