Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Gia công kim loại

Mức lương: /

3 Hiển thị kết quả từ 1〜3

Kỹ sư gia công cơ khí
Kỹ sư

Công ty

NE SEAL CORP.

Mức lương
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Nagano
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

1 Nam TTS Gia Công Kim Loại
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-04-2024

Xem chi tiết

4 Nam Gia Công Cơ khí
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

VHC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Gia công kim loại
Địa điểm Aichi
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-05-2024

Xem chi tiết