Kết quả tìm kiếm

Tư cách lưu trú

Ngành nghề: Xây dựng

Mức lương: /

6 Hiển thị kết quả từ 1〜6

2 Nam TTS Xây dựng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

HR-VJC

Mức lương 32.000.000 - 34.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Ishikawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 30-06-2024

Xem chi tiết

1 Nam TTS Sơn xây dựng
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

QuocHuy JSC

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Kanagawa
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

2 Nam TTS Buộc thép
Thực tập sinh kỹ năng

Công ty

ABC JAPAN

Mức lương 30.000.000 - 32.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Saitama
Tư cách lưu trú Thực tập sinh kỹ năng

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương 40.000.000 - 42.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng – Quản lý công trình
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương 42.000.000 - 44.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết

Tuyển dụng kỹ sư xây dựng
Kỹ sư

Công ty

OGUNI KAIHATSU CO.,LTD.

Mức lương 38.000.000 - 40.000.000 VND/tháng
Ngành nghề Xây dựng
Địa điểm Yamagata
Tư cách lưu trú Kỹ sư

Thời gian đóng đơn: 31-12-2024

Xem chi tiết